WPDEBUG|nl |Version: 20-12-2023 13:27

Privacystatement

Maakt je gebruik van de website of diensten van Proces Media? Dan is deze privacyverklaring voor jou bedoeld.

Waarom deze Privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring kan je lezen welke persoonsgegevens Proces Media verzamelt, waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken, hoe wij de bescherming van jouw privacy waarborgen, hoelang wij je gegevens bewaren en hoe je gebruik kunt maken van je rechten.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens is Proces Media BV gevestigd te Uithoorn.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Voor het verwerken van je persoonsgegevens hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten met diverse verwerkende partijen. Op jouw verzoek kunnen wij een overzicht aanleveren van de partijen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken. Uiteraard verstrekken wij enkel die gegevens aan de verwerker die noodzakelijk zijn voor de door jou geselecteerde dienstverlening. Zo zal in geval van een aanmelding voor een emailing enkel jouw e-mailadres verstrekt worden.
Wij delen je gegevens niet met derden (anders dan onze verwerkers).

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Je hebt de mogelijkheid tijdens het registratieproces, maar ook daarna, een persoonlijk profiel aan te maken. Het invullen van de diverse velden is niet verplicht. je beslist zelf over welke persoonsgegevens (naast het e-mailadres) wij mogen beschikken. je kan hierbij denken aan je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, etcetera. Daarnaast heb je de mogelijkheid aan te geven bij welk soort bedrijf je werkzaam bent en in welke branche, alsmede welke vorm van media je van ons wenst te ontvangen. Je kan kiezen uit de volgende opties:

De maandelijkse nieuwsbrief + het digitale magazine
6x per jaar het magazine in print

Voor de verzending van onze digitale mailingen zijn enkel je naam en een emailadres noodzakelijk.
Neem je een betaalde dienst bij ons af, dan vragen wij je ook om jouw bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon bij jouw organisatie en adresgegevens zodat wij kunnen zorgdragen voor verzending van de factuur.

Elk bedrijf werkzaam in het vakgebied kan zelf een bedrijfsvermelding aanmaken op onze website. Om een bedrijfsvermelding aan te kunnen maken dient een geldig e-mailadres opgegeven te worden. Dit is het correspondentieadres dat wij zullen gebruiken. Het e-mailadres wordt niet op de website getoond en is dus niet openbaar. De verder opgegeven bedrijfsgegevens zoals naam, contactpersoon en postadres worden wel op de website getoond.

Bij de bedrijfsvermelding kunnen emailadressen opgegeven worden van personen die gerechtigd zijn nieuwsberichten op onze website te plaatsen. Deze adres(sen) worden door ons gebruikt voor:

Het verzenden van een bevestiging van nieuws dat je plaatst
Het verzenden van een maandelijkse herinnering dat een week later een nieuwsbrief uitkomt, met de vraag of je nieuws wil plaatsen

De opgegeven e-mailadressen ontvangen ook de nieuwsbrieven.

Wanneer je kiest voor een betaalde vermelding, dan kan een e-mailadres opgeven worden ten behoeve van de facturering. Dit e-mailadres wordt enkel hiervoor gebruikt en wordt niet aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld.

Hoe zorgen wij voor beveiliging van jouw gegevens?

Wij zijn verplicht ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Wij hebben zowel organisatorisch als technisch beveiligingsmaatregelen ingevoerd. U kunt hierbij denken aan beperkte toegang tot ons kantoor, maar ook aan het gebruik van antivirussoftware, firewalls, etcetera. Wij zorgen ervoor dat ons beveiligingsbeleid regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast als dat gelet op de technische en verdere ontwikkelingen noodzakelijk is.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens tot het moment dat jij je afmeldt voor de nieuwsbrief of de overeenkomst met ons beëindigt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudplicht. In dat geval zullen wij enkel die gegevens bewaren die daarvoor noodzakelijk zijn en de verdere gegevens vernietigen.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Je hebt wettelijk het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht op wijziging en op verwijdering. Via het profiel heb je de mogelijkheid om je gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. De wijzigingen die je doorvoert in jouw profiel worden ook direct aangebracht in onze database.

Een bedrijfsvermelding kan te allen tijde worden gewijzigd door de eigenaar van het correspondentieadres. Verwijderen van de vermelding kan op aanvraag, dit kan per e-mail, als deze verzonden wordt vanuit het bedrijf (domeinnaam) in kwestie. Indien je gegevens door ons worden verwerkt voor een ander doel dan voor de uitvoering van de overeenkomst of de door jouw gegeven toestemming, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking door ons. Een e-mail met jouw bezwaar kan je richten aan Proces Media. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk van ons een reactie. Is deze reactie niet naar je tevredenheid, dan kan je je vervolgens met bezwaar richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan ik de meest recente versie van de privacyverklaring vinden?

Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving en veranderingen in bedrijfsprocessen noodzaken ons met enige regelmaat ons privacybeleid aan te passen. In dat geval zullen wij ook de privacyverklaring kunnen aanpassen. Je kan aan de datum onderaan/bovenaan deze pagina zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is aangepast. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van de privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig onze website te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie van de privacyverklaring.

Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?

Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, dan kan je bij ons terecht. Je kan je vragen mailen naar post@procesmedia.nl . Wij zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Versie: 01-05-2023